NDT

NDT/MPI/Hardness testing
Vi har intern NDT avdeling. Inspeksjonene utføres av level 2 sertifisert personell iht ISO 9712. Alle prosesser revideres og godkjennes av level 3 inspektører.

.

Interne tjenester

Penetranttesting (PT)
Vi utfører inspeksjoner med både konvensjonell og fluoriserende penetrant.
Dette er en ikke-destruktiv prøvingsmetode for å påvise feil i materialet, som sprekker, porer og lignende, i overflaten på ikke-porøse materialer

Magnetpulvertesting (MT)
Dette er en ikke ødeleggende prøvningsmetode for påvisning av materialfeil i overflaten, og rett under overflaten i ferromagnetiske (magnetiserbare) materialer.

PMI
Vi utfører PMI (positive material identification) målinger som en kvalitetskontroll av alle typer metalliske materialer. Kontrollen utføres for å verifisere at materialene er riktig kvalitet, og innenfor predefinerte materialspesifikasjoner som er lagt inn i pistolens bibliotek. PMI måling utføres med en XRF-røntgenpistol.

Hardhestesting
Vi utfører flere typer hardhetstesting. Vi har bordmontert HRC (+HRB) måler og mobil UCI måler. Testingen utføres iht. ISO 6508/ASTM E18 og ASTM 1038.

Visuell inspeksjon
Under ideelle forhold vil en visuell inspektør være i stand til å kunne se følgende indikasjoner:
– Rund (halvrund) indikasjon/inneslutning på ca. 0,25 mm.
– Linjeinneslutning ca 0, 025 mm bred.
– Inspektørene gjennomfører årlige synstester som en del av level 2 sertifiseringen.

Eksterne tjenester

Ved stor etterspørsel, leier vi inn eksterne NDT operatører. Våre NDT leverandører er nøye utvalgt, og anses som kritiske leverandører. De er underlagt samme kravene som våre interne inspeksjoner. Dette innebærer bl.a. at vi gjennomfører årlige revisjoner av alle deres prosesser.

I tillegg til at de utfører de samme tjenestene som vår interne avdeling, gjennomføres også inspeksjoner som: Røntgen og Ultralyd

.

MATERIAL
CSR
MASKINERING
MERKING
NDT
OVERFLATEBEHANDLING
SLUTTKONTROLL