Overflatebehandling og herding

Vi leverer flere typer overflatebehandling. Ulike typer overflatebehandling kan være nødvendig for å bedre levetid, redusere friksjon, øke motstandsdyktighet mot ytre slitasje m.m. All overflatebehandling utføres iht kundenes krav og spesifikasjoner.

De fleste overflatebehandlinger utkontrakteres til eksterne leverandører.
Disse leverandørene er nøye utvalgte samarbeidspartnere, og gjennomgår en omfattende kvalifiseringsprosess (iht. API Q1) før de blir godkjent. Kritiske leverandører er sertifisert iht ISO 9001:2015..

.

Glassblåsing

Glassperleblåsing er spesielt egnet for produkter som har høye kvalitetskrav. Denne teknikken bruker fine glassperler i stedet for et grovt blåsemedium. En fordel er at det ikke blir oppriving av overflaten på produktet med denne teknikken. Dessuten skader den ikke gjenger og tappede hull. Dette gjør glassperleteknikken egnet for mer eller mindre alle typer materialer.
Glassblåsing er en mer skånsom prosess enn sandblåsing og gir også en finere overflate.

Vi utfører behandlingen i henhold til kundens egne spesifikasjoner. Glassblåsing utføres hovedsakelig internt. Shot-peening utføres eksternt iht kundens spesifikasjoner.

Fosfatering

Fosfatering er en kjemisk behandling påført ståldeler som skaper et tynt vedheftende lag av jern-, sink- eller manganfosfater, for å oppnå korrosjonsbestandighet, smøring eller som grunnlag for påfølgende belegg eller maling. Fosfatering fungerer også som primer og gir en bedre heft for Xylan.

Vi kan levere både mangan- og sinkfosfatering. All fosfatering utføres iht kundens spesifikasjoner.  Behandlingen er iht ISO 9717.

Intern fosfatering:
Vi utfører manganfosfatiseing av mindre deler internt.

Ekstern fosfatering:
Deler som må zinkfosfateres eller har behov for varmebehandling sendes eksternt en av våre leverandører av overflatebehandlingstjenester. Dette gjelder også ved store deler og/eller større ordrer.

Xylan / Molykote

Xylan inneholder PTFE (PolyTetraFluoroEthylene), og er et belegg med lav friksjonskonfidensient. Xylan er motstandsdyktig mot de fleste kjemiske sammensetninger, og har svært god korrusjonsbeskyttelse.

«Det brukes ved ekstreme behov for overflatebeskyttelse. Det finnes ulike fargevalg som i tillegg gir god synlighet under vann. Xylan har den lavest kjente friksjonskoeffisienten av alle typer overflatebehandlinger. Den er stabil og effektiv på lave og høye temperaturer. Xylan har smørende egenskaper og beskytter godt mot korrosjon, gjerne i kombinasjon med forbehandling av fosfat. Det reduserte vedlikeholdsbehovet som følge av Xylanbehandlingen gir kortere driftsavbrudd. (not-as.no/)»

Molykotebehandlingen gir en tørr, flammesikker smørefilm med lav friksjon og høy bæreevne, og motvirker slik slitasje og skader på både metall- og plastmaterialer.

Disse leverandørene tilbyr også overflatebehandling som:
Everslik, teflon, glass- og sandbåsing.

HVOF (High Velocit Oxygen Fuel)

High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)-belegg er en termisk spraybeleggingsprosess, som brukes til å forbedre eller gjenopprette en komponents overflate (egenskaper eller geometri). Denne overflatetekniske teknikken muliggjør bedre levetid for utstyr ved å øke erosjons- og slitestyrken og korrosjonsbeskyttelse.

Et drivstoff (vanligvis parafin eller hydrogen) blandes med oksygen og antennes i forbrenningskammeret. Forbrenningsgassene akselereres gjennom en dyse. Pulver innføres i gasstrømmen hvor det mykner og øker hastigheten før det påføres den sprøytede overflaten. Disse beleggene brukes ofte som en erstatningsprosess for hard krom og produserer svært tette, slitesterke belegg.

Fordelene med HVOF-sprøyting fremfor andre termiske sprøyteprosesser er primært knyttet til forbedret belegg.

HVOF kan belegges både på OD og ID. Vår leverandør benytter bl.a. en robot for belegging av komplekse geometrier og innvendig belegg. Presisjonssliping kan utføres i etterkant av behandlingen.

Pulsplasma

Pulsplasmaherding er en prosess hvor nitrogen «skytes» inn i overflaten av underlaget og gjør det om til nitrider. På utsiden av underlaget dannes et belegg/ sammensatt lag bestående av en intermetallisk jernnitrid. Dette er veldig hardt og motstandsdyktig mot slitasje og korrosjon.

Alle egenskaper (mekaniske og termisk) i kjernematerialet vil bli bevart. Endringene skjer kun i overflaten.

Herding

Vi tilbyr flere typer herding ved hjelp av underleverandører:

Case-hardening eller overflateherding
– Er prosessen med å herde overflaten til en metallgjenstand mens metallet dypere under forblir mykt, og dermed danner et tynt lag med hardere metall på overflaten. For jern eller stål med lavt karboninnhold, som har dårlig eller ingen egen herdbarhet, involverer herdeprosessen å tilføre ytterligere karbon eller nitrogen i overflatelaget. Case-herding gjøres vanligvis etter at delen er formet til sin endelige form.
Case-herding kan gjøre at en komponent ikke sprekker (på grunn av den myke kjernen som kan absorbere spenninger uten å sprekke), men som også gir tilstrekkelig slitestyrke på den herdede overflaten.

Induction hardening
Induksjonsherding er en type overflateherding der en metalldel induksjonsoppvarmes og deretter bråkjøles. Det bråkjølte metallet gjennomgår en martensittisk transformasjon, noe som øker delens hardhet og sprøhet. Induksjonsherding brukes til å selektivt herde områder av en del eller sammenstilling uten å påvirke egenskapene til delen som helhet.

Ammonia gas nitriding / gassnitrering
Under gassnitrering tilføres stålkomponenter nitrogen i overflaten. Denne prosessen danner et nettverk av nitrider som gir et hard slitasjesjikt og øker korrosjonsegenskapene til komponentene betydelig. Prosessen kan utføres på ferdig maskinerte deler med strenge krav til overflater og dimensjoner. Gassnitrering gjennomføres på en lav temperatur som ikke påvirker styrken til grunnmaterialet.

Seigherding / herding
Herding er prosessen å varme opp stål med påfølgende bråkjøling som fører til martensittisk transformasjon som danner et sprøtt og hardt material. Etter dette gjennomføres påfølgende oppvarminger for å gi seige og sterke komponenter.

Aging / partikkelherding
Denne prosessen utføres på høyere legerte materialer som 17-4 PH, Inconel 718, Uddehol Corrax etc. Etter varmebehandling «nullstilles» materialet før en påfølgende oppvarming fører til utfelling av partikler og herding.

Spenningsgløding
Spenningsgløding utføres på grovmaskinerte emner og sveiste komponenter for å fjerne og/eller utligne spenninger i materialet. Dette reduserer muligheten for deformasjon etter finmaskinering. Og reduserer muligheten for sprekkdannelse under bruk av sveiste komponenter.

.

MATERIAL
CSR
MASKINERING
MERKING
NDT
OVERFLATEBEHANDLING
SLUTTKONTROLL