Merking

Alle deler skal identifiseres på en slik måte at kundens krav til sporbarhet blir ivaretatt.

Vi benytter flere typer merkemetoder: lasermerking, merking i maskin og konvensjonell hardmerking.

Ved å ta i bruk nyeste teknologi innen lasermerking, har vi nå mulighet til å merke deler som tidligere var utfordrende, bl.a. svært små deler, deler med utfordrende kontur etc.

Vi kan også merke delene med logo, QR koder m.m.

.

.

MATERIAL
CSR
MASKINERING
MERKING
NDT
OVERFLATEBEHANDLING
SLUTTKONTROLL