AM Maskin (Additive Manufacturing)

.

Ett av Årdal Maskinerings nyeste satsingsområder innen innovativ og bærekraftig teknologi er additive manufacturing.

Vi har anskaffet en Mazak I500-AM. Dette er en 5-akset dreiebenk med integrert AM funksjon. AM er en beskrivelse av en prosess som «tilføyer material». Det er flere typer teknologier som inngår i denne kategorien: 3D-printing og sveising er blant de mest kjente prosessene. Vi benytter DED teknologi (Directed Energy Deposition).

Denne prosessen består av å smelte på material i pulverform via en kraftig laser, hvor type laser som er i bruk bestemmer hvilket material som kan kladdes.

Betydningen av dette er at vi kan bygge opp et element på en eksisterende del som ikke trenger å være av samme materialtype.

Laseren vi bruker er egnet til å kladde material som rustfritt, inconel eller hardmetall. Dette har ikke betydning for hvilket material hovedkomponenten er laget i.

Maskinen er også utstyrt med infrarødt kamera som overvåker smelteprosessen av pulvermaterialet og justerer laseren i sanntid for å opprettholde korrekte verdier gjennom hele prosessen.

Prosessen blir programmert via CAM system som gjør det mulig å lage avanserte geometrier, og ettersom maskinen også er en 5-akset dreiebenk, vil videre maskinering av kladdet objekt bli utført umiddelbart uten at flere maskiner trenger å involveres.