HMS

Årdal Maskinering sitt mål er å ha en arbeidsplass hvor det ikke forekommer tap eller skade på personer, eiendommer eller omgivelser.

Bedriften er forpliktet til å sikre at helse, miljø, sikkerhet og velferd ivaretas for alle våre ansatte i samsvar med bedriftens HMS politikk. Vi vil også ivareta sikkerheten for kunder, leverandører, naboer og besøkende, så langt det lar seg gjøre.

Alle medarbeidere har rett til et trygt arbeidsmiljø, og vi legger stor vekt på sikkerhet på arbeidsplassen. Vi jobber kontinuerlig for å sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere. Dette sikrer vi gjennom vårt HMS system, som er basert på bedriftens HMS politikk, risikovurderinger og HMS mål.

All dokumentasjon som f.eks. prosedyrer, arbeidsinstrukser, risikoanalyser, politikk, organisasjonskart, beredskapsplaner, er etablert i Antenor BMS.

Systemet er åpent og tilgjengelig for revisjon for hver den som måtte ønske det. Vi forventer at medarbeiderne følger de lover og forskrifter som gjelder på arbeidsstedet.

.

Kvalitet
HMS
CSR
Sertifiseringer
Bærekraft
Åpenhetsloven