Kvalitet & HMS

Hos Årdal Maskinering AS tar vi rollen i samfunnet rundt oss på alvor, og vi søker å være en god bedriftsborger for dem vi er en del av hverdagen til. Det er fordi vi ønsker å ha en god innvirkning på mennesker og miljø i alle aktiviteter og avgjørelser.

Årdal Maskinering sitt mål er å ha en arbeidsplass hvor det ikke forekommer tap eller skade på personer, eiendommer eller omgivelser.

.

Kvalitet
HMS
CSR
Sertifiseringer
Bærekraft
Åpenhetsloven