Lærlinger er viktige for Årdal Maskinering

En sentral del av vår kompetanseutvikling, er å ha stort fokus på investering av tid og ressurser på lærlinger. For å gjøre våre lærlinger i stand til å avlegge fagprøve, vil hver enkelt følge en individuell opplæringsplan og et godt planlagt læreløp. Vi tilbyr lærlinger kurs og sertifikater som er relevante for opplæringen.

Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter godkjent fagprøve. Det forplikter!
Lærlinger som har tatt fagbrev hos oss vil stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes. 

Hos oss får lærlingene opplæring under trygge og gode forhold.
De blir en del av vårt gode arbeidsmiljø og får ta del i sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Våre av lærlinger skryter av:
variert arbeid, gode velferdsordninger og kantine, gode utviklingsmuligheter, tidlig tillit i læreløpet, konkurransedyktige betingelser, godt læringsmiljø, gilde kollegaer, nye og fine lokaler m.m.

Vi satser på å ta inn 2-4 nye lærlinger i CNC-maskineringsfaget hvert år. Utover dette kan vi ta inn lærlinger i kontor og administrasjon ved behov.

Vi er medlemsbedrift i OFIR. Vi har egne maskiner dedikert til CNC-lærlinger.

Ta kontakt med oss om mulighetene for å bli lærling.

Endre Haugland
Endre Haugland

Opplæringsansvarlig

Gunnstein Varhaug
Gunnstein Varhaug

Daglig leder