Kvalitet

ÅRDAL – God kvalitet lønner seg! 

  • Å = Åpenhet  
  • R = Riktig første gang
  • D = Dyktige medarbeidere
  • A = Alltid til rett tid
  • L = Lojalitet 

.

Våre overordnede mål og politikk for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet skal være styrende for måten vi arbeider på, og for alle valg som gjøres i bedriften. Gjennom dyktige medarbeidere, nøyaktige prosesskontroller og et godt ledelsessystem for kvalitet sørger vi for å ivareta kundens kravrt iht API Q1 9th ed og ISO 9001:2015. I tillegg har vi API 7.1. lisens til å påføre monogram på API gjenger.

.

Kvalitet
HMS
CSR
Sertifiseringer
Bærekraft
Åpenhetsloven