CSR

Hos Årdal Maskinering tar vi rollen i samfunnet rundt oss på alvor, og vi søker å være en god bedriftsborger for dem vi er en del av hverdagen til. Det er fordi vi ønsker å ha en god innvirkning på mennesker og miljø i alle aktiviteter og avgjørelser.

Vår CSR politikk , er bedriftens kontinuerlige forpliktelse til en etisk oppførsel og til å bidra til økonomisk utvikling og samtidig forbedre livskvaliteten til arbeidsstyrken så vel som
for lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig.

.

Vi tar ansvar gjennom en gjennomsiktig og etisk oppførsel som:

  • bidrar til en bærekraftig utvikling
  • tar hensyn til interessepartenes forventninger
  • samsvarer med gjeldende lover og internasjonalenormer for oppførsel
  • er integrert i hele organisasjonen og praktisert i sine relasjoner

Dette ansvaret omhandler 3 viktige områder:

  • økonomisk ansvar
  • sosialt ansvar
  • ansvar for miljøet
Kvalitet
HMS
CSR
Sertifiseringer
Bærekraft
Åpenhetsloven