Bærekraft

Årdal Maskinering støtter FNs bærekraftsmål og jobber målrettet for en bærekraftig utvikling i bedriften. Bærekraft er derfor naturlig nok en viktig del av vår strategi. Bærekraftige og innovative løsninger er sentralt tema i alle nye investeringer.

Bærekraft handler om å eliminere sløsing av ressurser gjennom hele økonomien. Bransjen har store muligheter til å satse på grønn vekst gjennom å redusere bruk av ressurser samtidig som produksjonen øker. Dette kan bransjen få til ved å satse på bedre infrastruktur, disruptiv teknologi og større anvendelse av bedre og mer miljøvennlige industriprosesser.

Bedriften har allerede iverksatt flere løsninger som har brakt oss et godt steg videre i det grønne skiftet.

Et sentralt ledd i våre tiltak innen bærekraft er resirkulering. Ved å ta i bruk moderne teknologi, digitalisere og robotisere prosesser, samt øke gjenvinningsgraden, har bransjen store muligheter til å redusere forbruk av ressurser.
.

Dette er eksempler noen av våre konkrete tiltak:

  • Solcelleanlegg.
  • Gjenvinning og resirkulering av stål.
  • Sentralanlegg for kjølevæske.
  • Robotisering og digitalisering av produksjon (bla AM funksjon)

.

.

Hovedmål
De 17 bærekraftsmålene til FN er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling skal bidra til at vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bedriften har valgt ut 3 av disse målene, som vi har prioritert fokus på

  • Bærekraftsmål nr 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.
  • Bærekraftsmål nr 9 «Innovasjon og infrastruktur». Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
  • Bærekraftsmål nr 13 «Stoppe klimaendringene». Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vi har også fokus på de resterende bærekraftsmålene.

.

Kvalitet
HMS
CSR
Sertifiseringer
Bærekraft
Åpenhetsloven